Handmade Ceramic Bowl Large
Handmade Ceramic Bowl Large
Handmade Ceramic Bowl Large
Handmade Ceramic Bowl Large

Handmade Ceramic Bowl Large

$32.99 USD

Size : H = 6 cm, D = 17cm